HATCH KURI, G. (2018) «gt»;, Frontera Norte, 30(59), pp. 129–154. doi: 10.17428/rfn.v30i59.1130.